Hero image

OFERTA

Czym się zajmujemy

Nasza oferta

Zdjęcie - Rozdzielnice budowlane

Rozdzielnice budowlane

W naszej ofercie posiadamy rozdzielnice budowlane, które są niezbędne do zasilania wszelkiego typu narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania prac budowlanych.

Zdjęcie - Pomiar półśredni

Pomiar półśredni

W naszej ofercie posiadamy złącza pomiaru półpośredniego PP, który stosujemy jeżeli w sieci niskiego napięcia płyną prądy większe od wartości dopuszczalnych dla licznika i w związku z tym są stosowane przekładniki prądowe.

Zdjęcie - Złącza kablowe

Złącza kablowe

W naszej ofercie posiadamy rozdzielnice licznikowe, które przeznaczone są do zasilania odbiorców w energię elektryczną.

Zdjęcie - Szafy oświetlenia ulicznego

Szafy oświetlenia ulicznego

Pobór mocy biernej należy dostosować do wymogów dostawcy energii elektrycznej. Odbywa się to bez ingerencji w ilość pracujących urządzeń i bez zmniejszenia obciążenia mocą czynną.

Zdjęcie - Bateria kondensatorów - kompensacja mocy biernej

Bateria kondensatorów - kompensacja mocy biernej

Firma ELBIG oferuje szeroką gamę rozdzielnic do kompensacji mocy biernej, które wpływają na poprawę jakości energii elektrycznej.

Zdjęcie - Szafy sterownicze

Szafy sterownicze

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu sektora przemysłowego nasza firma wprowadziła do swojej oferty usługę projektowania i prefabrykacji szaf sterowniczych.

Zdjęcie - Rozdzielnice do fotowoltaiki

Rozdzielnice do fotowoltaiki

Instalacja fotowoltaiczna bez względu na swój rozmiar, lokalizacje oraz moc generatora musi w swojej strukturze zawierać specjalistyczne rozdzielnice typu RPV.

Zdjęcie - Rozdzielnice licznikowe

Rozdzielnice licznikowe

Rozdzielnica licznikowa to układ pomiarowy wykonany zgodnie ze standardami technicznymi zakładu energetycznego.

Zdjęcie - Rozdzielnice do stacji transformatorowej

Rozdzielnice do stacji transformatorowej

Zdjęcie - Rozdzielnice przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Rozdzielnice przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Zdjęcie - Rozdzielnice do zabudowy (skrzynki elektryczne)

Rozdzielnice do zabudowy (skrzynki elektryczne)

Firma EL-BIG specjalizuje się w prefabrykacji różnego typu rozdzielnic elektrycznych, które wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami.

Zdjęcie - Frezowanie CNC

Frezowanie CNC

Nasze produkty odznaczają się wysoką jakością dzięki zastosowania w procesie montażu rozdzielnic elektrycznych maszyn sterowanych numerycznie potocznie zwanych maszynami CNC.