Hero image

Rozdzielnice do fotowoltaiki

Instalacja fotowoltaiczna bez względu na swój rozmiar, lokalizacje oraz moc generatora musi w swojej strukturze zawierać specjalistyczne rozdzielnice typu RPV, które służą jako:

  • zabezpieczenie przed prądami zwrotnymi występującymi w łańcuchach równoległych
  • zabezpieczenie przeciwprzepięciowe strony DC
  • zabezpieczenie przeciwprzepięciowe strony AC
  • wyłącznik główny instalacji PV
  • pomiar brutto energii przekazywanej z generatora PV do sieci

Szczególnie narażonym elementem instalacji PV jest falownik, który w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia może zostać trwale uszkodzony.

Firma El-BIG Jarosław Wręczycki jest certyfikowanym instalatorem w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii OZE i jest wpisana w rejestrze certyfikowanych instalatorów pod numerem OZE-E/13/000053/15 prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

W swojej ofercie posiadamy dwa typy rozdzielnic:

  • Seria rozdzielnic RPV(T2) przeznaczona jest do ochrony instalacji fotowoltaicznych: stringów, modułów PV oraz falowników/inwerterów przed indukowanymi przepięciami atmosferycznymi lub przepięciami łączeniowymi.Rozdzielnice serii RPV/(T2) stosujemy w przypadku kiedy budynek nie jest wyposażony w instalację odgromową (piorunochron) lub zachowane są przewidziane przepisami normy odstępy izolacyjne pomiędzy instalacją fotowoltaiczną i odgromową.
  • Seria rozdzielnic RPV(T1+T2) przeznaczona jest do ochrony instalacji fotowoltaicznych: stringów, modułów PV oraz falowników/inwerterów przed przepięciami pochodzącymi z wyładowań atmosferycznych pośrednich lub bezpośrednich.Rozdzielnice serii RPV/(T1+T2) stosujemy w przypadku kiedy budynek wyposażony jest w instalację odgromową (piorunochron) i nie można zachować przewidzianych przepisami normy odstępów izolacyjnych pomiędzy instalacją fotowoltaiczną i odgromową.
Sprawdź w sklepie
Pomiar półśredni