Hero image

Szafy oświetlenia ulicznego

Pobór mocy biernej należy dostosować do wymogów dostawcy energii elektrycznej. Odbywa się to bez ingerencji w ilość pracujących urządzeń i bez zmniejszenia obciążenia mocą czynną. Moc bierna o charakterze indukcyjnym pobierają przede wszystkim odbiorniki silnikowe. Wielkość pobieranej mocy biernej indukcyjnej kompensujemy poprzez wprowadzenie odbiorników o charakterze pojemnościowym. W ten sposób moc pobierana przez urządzenia indukcyjne jest kompensowana przez odbiory pojemnościowe. Możemy to uzyskać dzięki zastosowaniu automatycznej bateri kompensacyjnej.

Rozdzielnice do kompensacji mocy biernej BK są inteligentnymi urządzeniami do automatycznego utrzymywania zadanego współczynnika mocy oraz do utrzymywania minimum pobranej mocy biernej poprzez automatyczne załączanie i wyłączanie kondesatorów.

Rozdzielnice BK wykonywane są w wielu zakresach mocy, różnych wersjach stopniowania i wyposażenia zgodnie z indywidualnymi wymogami technicznymi.

Sprawdź w sklepie
Pomiar półśredni